Lämpligheten av lagerlokaler

Ett tullager är en byggnad eller annan säker plats där de kan deponeras tullpliktiga varor. Denna komposition kan skötas av staten eller privata företag. Ett sådant system finns i alla utvecklade länder i världen. När styckegods och Godstransport är i tullager de vara under överinseende av tullmyndighet, rengöras, sorteras, packas, eller på annat sätt manipuleras, omfattas inte påverkar dess stabilitet.

Det finns ca 2000 av lagerlokaler. Ett tullager definieras i tullkodexen som en plats som omfattas av tullövervakning och tullkontroll, inom vilket varorna får förvaras i enlighet med överenskomna villkor. Tullkodexen skiljer mellan följande typer av tullager:
Typ A – dessa är offentliga lager där ansvaret för varorna som görs där skall bäras av tullen
Typ B – är offentliga lagerlokaler där ansvaret för de lagrade varorna inte hållas ansvarig för, och alla användare av ett tullager
Typ C – privata tullager

Leave a Reply